Promjene od 1. srpnja 2017.

Od 1. srpnja 1017. dogodilo se nekoliko promjena u računovodstvu koje bi vas mogle zanimati:

  • Povećanje materijalnih prava korisnika novčanih potpora za vrijeme roditeljskog dopusta

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ( Nar. nov., br. 9/17; u nastavku: Zakon o izmjenama i dopunama) povećana su materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta kao jedna od prioritetnih mjera obiteljske i populacijske politike. Novčane potpore su povećane za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, odnosno za prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja.

Povećanjem maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta zaposlenom i samozaposlenom roditelju sa 80% proračunske osnovice mjesečno na 120% proračunske osnovice od 1.7.2017.  povećava se dosadašnji limit od 2.660,80 kn na 3.991,20 kn za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja. Pored toga, povećan je i maksimalni iznosa naknade plaće zaposlenom i samozaposlenom roditelju koji koristi pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete koji pravo na roditeljski dopust koriste u trajanju od 30 mjeseci u preostalom dijelu od šestog mjeseca, odnosno od osmog mjeseca roditeljskog dopusta sa iznosa od 1.663,00 kn na 2.328,20 kn.

Također, povećana je  i visina novčanih potpora roditelja: koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika, nezaposlenog roditelja i majke izvan sustava rada, za vrijeme korištenje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene jedne godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, a u trajanju do navršene treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

  • Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom nakon 1. srpnja 2017.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuje postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se provodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području RH. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji propisana je obveza fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije, pa i za one koji porez plaćaju paušalno. Zbog troškova nabave elektroničkog naplatnog uređaja i prilagodbe postupku fiskalizacije izdavanja računa, obveznicima fiskalizacije koji do sada nisu izdavali račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, omogućuje se prijelazno razdoblje prilagodbe do 1. srpnja 2017. Od 1. srpnja 2017. svi obveznici fiskalizacije izdavanja računa dužni su izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, što podrazumijeva nabavu naplatnog uređaja, preuzimanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju u FINI, osiguravanje Internet veze, izmjene internog akta, dostavu podataka o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost putem ePorezna ili propisanog obrasca, te isticanje obavijesti o obvezi izdavanja računa i obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u poslovnom prostoru. Obveznicima fiskalizacije omogućeno je da podatke o poslovnim prostorima dostave putem sustava ePorezna, a obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne te nemaju certifikat za pristup sustavu ePorezna, prijavit će podatke o poslovnom prostoru u kojem obavljaju djelatnost putem propisanog obrasca Prijava podataka u sustavu fiskalizacije nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

  • Pojednostavljivanje vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu od 1. rujna 2017.

Izmjenama u vođenju evidencije o radnicima i radnom vremenu pristupilo se u sklopu Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva, donesenog na Vladi RH 5. siječnja 2017. Promjenama koje su, donošenjem novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 73/17) stupile na snagu 1.9.2017., željela se postići vremenska ušteda za poslodavce koji su dužni voditi podatke o radnicima i njihovom radnom vremenu.