Prema objavljenom Zaključku u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka (NN 10/22) najavljeno je povećanje svota neoporezivih primitaka.

Moguća povećanja su sljedeća:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • dar u naravi s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn.

Hoće li poslodavac zaista i iskoristiti nove pogodnosti i za njega i za zaposlenike odlučit će sam poslodavac jer ovo su samo zakonski maksimalni iznosi, a ne minimalna norma.

Nove svote neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek nakon donošenja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak što očekujemo do kraja 2022. godine.